YUKADER

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) olarak 2018 yılının mayıs ayında üniversite mezunu gençlerden oluşan yedi kişilik karma bir ekiple Hakkari/Yüksekova’da kuruldu. Yüksekova’da kurulan ilk kadın derneğidir. Bu bağlamda yerelde tüm dikkatleri üzerimize çekmiş bulunmaktayız. Daha önce sürekli siyasetin ve yapısal hiyerarşinin konuşulduğu Yüksekova’da bu defa bir kadın hareketinin konuşulmaya başlanmasını istedik. Yerel yönetimlere ve kamu kuruluşlarında kadınların karar mercilerinde yer almasını, söz sahibi olmasını ve kendini ifade edebilmesinin temellerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yanı sıra haklarından mahrum kalan tüm kadınların da sesi olmak istiyoruz.

E-posta

yukader30@gmail.com

Telefon

0438 351 21 97
0536 072 60 76

Adres

Temel amacımız her türlü ayrımcılık, şiddet ve yapısal hiyerarşiden uzak; özgürce gelişebilen, bağımsız bireylerden oluşan, paylaşım ve dayanışmaya dayalı, katılımcı bir topum için cinsiyetçi sistemin şekillendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zara veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirip, uygulanabilir olmalarını sağlamaktır.
Bunun için:
Toplumun tüm kesimlerinde toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak,
Kadınların şiddeti tanımasını ve korunmasını sağlamak, yaşadığı şiddet konusunda destek arayan kadınlara talep ettikleri destekleri sağlamak,
Erken çocukluk dönemi eğitimine dikkat çekmek, geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak,
Alanda yapılan tespitler üzerinden uygulamalardaki aksaklıkları tespit etmek, yetkililere işbirliği içinde yasalardan ve uygulamalardan kaynaklanan aksaklıklara çözüm üretmek üzerine çalışmalara yapılması hedeflenmektedir.

VİZYON
Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanın her kademesinde eşit ve etkin olarak yer aldığı bir toplum oluşturmak

MİSYON
Kadınların ve kadın hakları alanında çalışan kişi ve örgütlerin kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
Yüksekova’da yaşayan kadınların kamu hizmetlerine (belediye, adalet, sağlık, eğitim vb.) erişimlerini kolaylaştırmak,
Kamu ve yerel yönetimlerde kadınların ihtiyaçlarına ilişkin duyarlılığı yaratmak ve bu konuda sosyal dahil etme modeli geliştirmek,
Kadın hakları alanında çalışan örgütlerin, kişilerin kendi aralarında ve kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve akademi ile karşılıklı iş birliğine katkı sağlamaya yönelik eğitim, farkındalık yaratma, teknik destek, savunuculuk, kapasite geliştirme, kamuoyu oluşturma, ağ kurma, yayın üretme, izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yapmak,
Yüksekova’da yaşayan kadınlara yönelik başta dijital araçlar olmak üzere, her alanda yapılan nefret söylemi, ayrımcılık ve önyargılara yönelik mültecileri güçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak,
Yerel ve ulusal kamuoyunun Yüksekova’da yaşayan kadınlar ile ilgili alanlarda dikkatini çekmek ve bilgilenmelerini sağlamaya yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
Kadınların yerel ve ulusal düzeyde karar alma sürecine etkin katılımlarını güçlendirecek çalışmalarda bulunmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak ve ana akımlaştırmak,
 • Her türlü şiddeti, ayrımcılığı ve nefret söylemini reddetmek,
 • Hak temelli yaklaşımı benimsemek,
 • Üretken, çözüm ve sonuç odaklı olmak,
 • Özel hayatın gizliliğine saygı duymak,
 • Katılımcılığı ön plana almak,
 • Çok disiplinli bir anlayışla hareket etmek,
 • İç ve dış iletişimde açıklığı benimsemek,
 • Karşılıklı iş birliği ve diyalog sürecine önem vermek,
 • Sosyal dahil etme yaklaşımını benimsemek,
 • Siyaset üstü bir yaklaşım,
 • Eşitlik, Şeffaflık, Hesap verebilir
Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında Nisan 2021'de başlayan Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi (GÖNYE) kapsamında 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen ‘’Gönüllülük Zirvesi’’nde sunum yapan Türk Alman Üniversitesi’nden Belgin Ergül ve...

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

GÖNYE – Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi – Projesi kapsamında Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi düzenlenecektir. AB Başkanlığı tarafından AB desteğiyle koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında finanse edilen proje, 1...

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

Proje sürecinde yürütülecek çalışmaların ve üretilecek içeriklerin tasarlanması ve geliştirilmesi için 19 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Radisson Blu Otel’de açılış etkinliği olarak, GÖNYE Projesi Arama Konferansı gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte sivil...