Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, , özel eğitim ile topluma bağımsız bireyler olarak kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

E-posta

gonullu@tohumotizm.org.tr

Telefon

0212 244 75 00

Adres

VİZYONUMUZ

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

MİSYONUMUZ

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı alan çocuklar, gençler ve aileleri; ayrıca kaynaştırma ortamlarında hizmet alan diğer özel eğitim gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için;
Çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması,
Eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,
Özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik meslek elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması,
Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi,
Meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkânlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi,
Savunu çalışmaları ile yasal düzenlemelerin politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,
Amacına yönelik çalışmalarda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile etkin iş birlikleri yapılması,
OSB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması,
OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları,  en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yaşamın tüm evrelerinde kaynaştırmaya kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması için kapasite oluşturulması,
OSB olan çocukların, gençlerin eğitiminde PCDI programları uygulanarak model okul oluşturulması ve programların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması.

İLKELERİMİZ

  • Bilimsellik
  • Önderlik ve öncülük
  • Şeffaflık
  • Güvenirlik
  • Paylaşımcılık
  • Kurumlar arası iletişim ve iş birliği
  • Kaynaklarda verimlilik ve etkililik
  • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek
Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

Davetlisiniz:  Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında Nisan 2021'de başlayan Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi (GÖNYE) kapsamında 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen ‘’Gönüllülük Zirvesi’’nde sunum yapan Türk Alman Üniversitesi’nden Belgin Ergül ve...

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

GÖNYE – Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi – Projesi kapsamında Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi düzenlenecektir. AB Başkanlığı tarafından AB desteğiyle koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında finanse edilen proje, 1...

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

Proje sürecinde yürütülecek çalışmaların ve üretilecek içeriklerin tasarlanması ve geliştirilmesi için 19 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Radisson Blu Otel’de açılış etkinliği olarak, GÖNYE Projesi Arama Konferansı gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte sivil...