Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı “Otizm spektrum bozukluğu” olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla 20 Haziran 2016 tarihinde Balıkesir’de kurulmuş olup; Otizm farkındalığı yaratmak, otizmli bireylerin kaliteli ve nitelikli özel eğitim alarak hayata hazırlanmalarına destek olmak, aileleri sahip oldukları haklarıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla 47 vakıf kurucu üyemizle kurulmuştur. Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) olan bireylerin erken çocukluk döneminde bilimsel dayanaklı, haftada en az 20 saat yoğun eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitime ailenin de bilgilendirilip destek vermesiyle otizmli bireyler örgün eğitimde akranlarıyla kaynaştırma eğitimine kazandırılabilmektedir. Otizmli çocuklarda bu başarıyı gerçekleştirebilmek için Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla ve vakıf kurucularının desteğiyle Rehabilitasyon merkezimiz 1 Aralık 2016 tarihinde açılmıştır.

E-posta

obidevorg@gmail.com

Telefon

0506 029 02 10
0266 227 02 10

Adres

VİZYONUMUZ

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylerin, bağımsız yaşam ve kaynaştırma ihtiyaçlarının dünya standartlarında karşılandığı bir sivil toplum örgütü olmak.

MİSYONUMUZ

 • Bölgemizdeki OSB olan birey sayısını tespit amaçlı taramalar yapmak.
 • Kamu kurumları ve yerel belediyelerle işbirliği içerisinde farkındalık çalışmaları yapmak.
 • OSB şüphesi taşıyan bireylerin ailelerini doğru tanı almaları amacıyla alanında uzman kurumlara ve hekimlere yönlendirmek.
 • Ailelere tanı sonrası süreçte psikolojik destek sağlamak.
 • Ailelerin güncel ve bilimsel geçerliliği olan eğitim imkânlarına ulaşmalarına destek olmak.
 • OSB olan bireylerin eğitimi için uzman eğitmen kadroları yetiştirmek.
 • OSB tanısı almış bireylere erken yaşta ihtiyaçları doğrultusunda ev, veli veya kurumsal temelli bilimsel dayanaklı öğretim uygulamaları sunmak (yoğun özel eğitim, bağımsız ve kaynaştırma eğitimi).
 • OSB olan bireylere ince/kaba motor ve sosyal becerilerini geliştirmek amaçlı spor eğitimleri sunmak.
 • OSB olan bireylerin istihdama yönelik mesleki beceriler kazanmalarına yardımcı olacak eğitimler planlamak.
 • Vizyonumuzun gerçekleştirilmesine yönelik STK, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortak projeler yapmak.
 • OSB olan bireylerin ve ailelerinin sosyal güvenlik, yardım ve hizmetlerden daha etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak.
Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında Nisan 2021'de başlayan Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi (GÖNYE) kapsamında 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen ‘’Gönüllülük Zirvesi’’nde sunum yapan Türk Alman Üniversitesi’nden Belgin Ergül ve...

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

GÖNYE – Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi – Projesi kapsamında Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi düzenlenecektir. AB Başkanlığı tarafından AB desteğiyle koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında finanse edilen proje, 1...

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

Proje sürecinde yürütülecek çalışmaların ve üretilecek içeriklerin tasarlanması ve geliştirilmesi için 19 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Radisson Blu Otel’de açılış etkinliği olarak, GÖNYE Projesi Arama Konferansı gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte sivil...