Türkiye’de hassas gruplarda yer alan çocuk ve gençlerle çalışan STK’lerin gönüllü yönetişim kapasitelerini geliştirmeyi, gönüllülerin hassas gruplarla çalışma becerilerini güçlendirmeyi ve gönüllüler sayesinde hassas grupların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen Yerel STK’lerin Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi: GÖNYE kapsamında ICHILD Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği Çocuk Hakları Eğitmeni Merve Yüksek 13 Ocak’ta ICHILD Ankara ofisinde gönüllülerimize gönüllü eğitimlerini verdi. 10 Kişinin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirilen eğitimde Hassas Gruplarla Çalışma, Hassas Gruplarla İletişim ve Eğitmenlik Becerilerim başlıklarına yer verildi