Hippoterapi Türkiye

Hippoterapi Türkiye, Genç Akademi Spor Kulübü tarafından koordine edilen bir Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu projesidir. Türkiye’de var olmayan hippoterapi için bilimsel ve mevzuat çalışmalarının altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Hippoterapinin tedavi edici etkilerinin bilimsel çalışmalarla desteklenmesi ile hippoterapinin tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kabul edilmesinin savunuculuğunu yapmaktayız. Ayrıca merkezimizde belirlenmiş tanı grupları ile Hippoterapi uygulamalarının yapılmasının yanı sıra otizm, down sendromu tanılı veya bedensel/zihinsel engelli çocuklarla terapi amacı güdülmeyen At Destekli Rekreatif Faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

E-posta

hippoterapiturkiye@gmail.com

Telefon

+90 (532) 231 43 62

Adres


Ana Hedeflerimiz;
1. Farkındalık çalışmaları yaparak ihtiyacı olan bireyleri ve ailelerini, ilgili sivil toplum kuruluşlarını ve nihayetinde toplumu hippoterapi konusunda bilinçlendirmek.
2. Türkiye’deki ilgili meslek grupları ve sivil toplum kuruluşları arasında hippoterapinin gelişimini ve erişilebilirliğini destekleyecek bir ağ oluşturmak.
3. Hippoterapinin tedavi edici etkilerinin bilimsel çalışmalarla desteklenmesi ve Sağlık Bakanlığının ilgili komisyonlarında hippoterapinin tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kabul edilmesinin savunulması.
4. Hippoterapi uygulamalarında yer alan profesyonel ekip üyelerine (terapistler, at eğitmenleri ve veterinerler) uygulama kılavuzları oluşturarak Türkiye’de hippoterapi uygulamalarının belirli standartlara ulaşmasını sağlamak.
5.Ulusal düzeyde terapi atları ve hippoterapi merkezlerinin kalite standartlarını oluşturmak
Vizyon: Atların dahil olduğu etkili bir terapi stratejisi olan hippoterapinin, ihtiyaç duyan tüm bireylerin erişebilirliğini sağlanmasını hayal ediyoruz.
Misyon: Türkiye’de Hippoterapinin uygun standartlarda yapılabilmesi için güçlü bir network oluşturmak.
Değerlerimiz:
-Hak Temelli Sağlığa Erişim
-Güvenilir
-Şeffaf
-Hayvan Refahı

Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri, İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri gibi marka olmuş eğitim projeleriyle, gelecek nesilleri büyük emek ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunan vakfımız bir yandan da, eğitim sistemimizde, akılcı, bilimsel, eşitlikçi ve özgürlükçü uygulamaların yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çaba göstermektedir.

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

Davetlisiniz:  Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

Davetlisiniz: Hippoterapi Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı

  Hippoterapi Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de hippoterapi çalışmalarına paydaş olan ve/veya olabilecek kamu kurumları, kuruluşlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşları bir...

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (UGK) TANITILDI

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında Nisan 2021'de başlayan Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi (GÖNYE) kapsamında 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen ‘’Gönüllülük Zirvesi’’nde sunum yapan Türk Alman Üniversitesi’nden Belgin Ergül ve...

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi

GÖNYE – Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi – Projesi kapsamında Gönüllü Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi düzenlenecektir. AB Başkanlığı tarafından AB desteğiyle koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında finanse edilen proje, 1...

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!

Proje sürecinde yürütülecek çalışmaların ve üretilecek içeriklerin tasarlanması ve geliştirilmesi için 19 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Radisson Blu Otel’de açılış etkinliği olarak, GÖNYE Projesi Arama Konferansı gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte sivil...