Türkiye’de hassas gruplarda yer alan çocuk ve gençlerle çalışan STK’lerin gönüllü yönetişim kapasitelerini geliştirmeyi, gönüllülerin hassas gruplarla çalışma becerilerini güçlendirmeyi ve gönüllüler sayesinde hassas grupların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen Yerel STK’lerin Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi: GÖNYE kapsamında dernek genel sekreterimiz Pınar Yılmaz 28 Ocak 2022’de yeni gönüllülerimize gönüllü eğitimlerini verdi.

14 kişinin katılımıyla İzmir Withco Coworking Space’de yüz yüze gerçekleştirilen eğitimde Gönüllülük, Hayalime Ortak Ol’da Gönüllü Olmak, Takım ve Takım Çalışması, Takımın Oluşma Evreleri, Hayalime Ortak Ol’da Takım Çalışması başlıklarına yer verildi.