T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB Mali Yardımları çerçevesinde, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen bir hibe programıdır. STK’ların yönetim ve stratejik planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’ların yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, savunuculuk yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GÖNYE

Gönye projesi kapsamında oluşturulan bu internet sitesi ile katılımcı sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri bir ağ oluşturulması amaçlanmıştır. Bu internet sitesi sayesinde tüm katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve projenin görünürlüğü artırılacak ve projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır. Ayrıca site, proje kapsamında üretilmiş olan “Gönüllü Yönetişimi Rehberi” ve “Hassas Gruplarla Çalışan Gönüllüler için El Rehberi” yayınlarını içermekte ve yayınlar hassas gruplarla çalışan ve organizasyonel kapasitelerini geliştirmek isteyen her kurum ve gönüllünün erişimine açık bulunmaktadır.

GÖNÜLLÜ YÖNETİŞİMİ REHBERİ

Bu kılavuz, gönüllülerle çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerle kurdukları ilişkilerin, kurumun ve gönüllünün ihtiyaçlarını karşılayacak, her iki tarafın da gelişmesine ve güçlenmesine zemin yaratacak olan işleyiş biçimlerinin, mekanizma, politika ve prosedürlerin oluşturulma yöntemleri hakkında yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

HASSAS GRUPLARLA ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLER İÇİN EL REHBERİ

Hassas gruplarla çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek veren gönüllülerin sahada birlikte çalışacakları çocuk ve gençlerin kırılganlıklarını fark etmeleri, süreci çocuk koruma perspektifinden değerlendirmeleri için hazırlanmıştır. Ayrıca gönüllüyü sahada uyması gerekli kurallar, sınırlar ve olası riskler hakkında bilgilendirmek, gönüllünün ikincil travmaya maruz kalma riskini minimize etmek, koruyucu destek mekanizmalarından bahsetmektir. Dolayısıyla kitapçık, hassas gruplarla çalışan tüm gönüllülerin kullanımına açıktır.

Gönye Projesi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın ‘Sivil Toplum Sektörü Çerçeve Programı’ kapsamında ‘Sivil Toplum Destek Programı III Hibe Programı (CSSP – III)’ altında desteklenen, ‘Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi’ (GÖNYE) 1 Nisan 2021 itibariyle Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında başlamış olup 12 ay sürecektir. Proje Türkiye’de kırılgan gruptaki çocuklarla çalışan STK’lar için aşağıdaki hedefleri sağlamayı amaçlamaktadır.

9

Kırılgan gruplarla çalışan STK’ların gönüllü yönetim kapasitelerini geliştirmek

9

Gönüllülerin kırılgan gruplarla çalışma becerilerini geliştirmek

9

STK’lar için bir gönüllü yönetim programı geliştirmek ve yaygınlaştırmak

9

Gönüllü destekleri aracılığıyla kırılgan grupların sosyal içermesini teşvik etmek

Sivil Toplum Destek Programı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB Mali Yardımları çerçevesinde, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen bir hibe programıdır. STK’ların yönetim ve stratejik planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’ların yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, savunuculuk yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Ortakları

Tohum Otizm Türkiye Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Tohum Otizm Vakfı, Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanması ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

 

Maya Vakfı

Maya Vakfı doğal afet, aile kaybı, göç ve zorbalık gibi sebeplerle psikolojik travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere psikososyal destek hizmetleri sunmaktadır. Özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Haziran 2015’te faaliyete geçen Vakıf, çocukların travmayla başa çıkmalarına yardımcı olmak için Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) modelini sanat terapileri metodu ile birleştirip uygulayan ve bu konuda öncülük yapan tek kurumdur. Programlarının odağına dezavantajlı ve travmaya maruz kalan çocukları yerleştiren Maya Vakfı, bütüncül bir yaklaşımla çocukların hayatına etki eden kişi ve kurumların da özellikle travma konusundaki duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini geliştirmek üzere çalışmaktadır.

Katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları

Katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları hakkında bilgi ve haberlere içeriklere git butonu ile ulaşılabilmektedir.

Best Buddies

Best Buddies, zihinsel ve gelişimsel farklılık gösteren bireylerin sosyal hayata, okullara, işyerlerine ve topluluklara başarılı bir şekilde entegre oldukları bir dünya hedefliyor.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)

1995 yılında “eğitimde fırsat eşitliği” yaratmak amacıyla çağdaş ve evrensel kültür değerleri ile hareket eden, bilimsel düşünen, sorgulayan, katılımcı, nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Hayalime Ortak Ol Derneği

Hayalime Ortak Ol Derneği, dezavantajlı grupta yer alan çocuklar ve gençlerin eğitim, spor ve sanatta eşit fırsatlara erişim sağlaması için 2017 yılında İzmir’de kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Hippoterapi Türkiye

Hippoterapi Türkiye, Genç Akademi Spor Kulübü tarafından koordine edilen bir Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu projesidir. Türkiye’de var olmayan hippoterapi için bilimsel ve mevzuat çalışmalarının altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

ICHILD Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği

ICHILD’ın temel hedefi, toplum tarafından her çocuğun eşit bir yurttaş ve özne olarak kabul edilmesini sağlayacak adımlar atmak ve hali hazırda atılmış olan adımları güçlendirmektir.

Kitap Bankosu Derneği


Kitap Bankosu, 2012 yılında “Okuyan Türkiye İçin” sloganıyla yola çıkmış ve bu doğrultuda başta çocuklar ile gençler olmak üzere toplumda kitap okuma farkındalığı ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Konya Sosyal Hizmet Kulübü

Konya’ da 3 üniversitenin 4 Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından kurulmuştur. Sosyal Hizmet mesleğinde çalışma alanlarına göre çeşitli etkinlikler, aktiviteler düzenleyerek gönüllerimizin güçlendirilmesine, gelişimine katkı sağlıyoruz.

MAYA Vakfı

Maya Vakfı 2015 yılında öncelikle imkânı kısıtlı, kırılgan ve risk altındaki çocukların ve gençlerin psikolojik iyilik hallerini arttırmak ve toplumsal dayanıklılık becerilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı

“Otizm spektrum bozukluğu” olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla 20 Haziran 2016 tarihinde Balıkesir’de kurulmuş olup; Otizm farkındalığı yaratmak, otizmli bireylerin kaliteli ve nitelikli özel eğitim alarak hayata hazırlanmalarına destek olmak, aileleri sahip oldukları haklarıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur.

Patika Derneği

2016 yılında gençlik için yola çıkan dernek ilerleyen zamanlarda gençleri doğrudan ilgilendiren diğer alanlara da yönelmiştir.

SEV

Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından 1968 yılında kurulmuştur. SEV; faaliyet alanında bulunan tüm hizmetleri sürekli geliştirmek ve çağdaş dünyanın araçlarını kullanırken özünü ve değerlerini korumak vizyonuyla hareket etmektedir.

Sivil Yaşam Derneği

2013 yılında Bursa’da farklı ulusal ve uluslararası platformda görev almış gençlerin bir araya gelerek kurduğu Sivil Yaşam Derneği, bugün hem ulusal hem uluslararası mecrada çalışmalarını yürütmektedir.

Small Projects İstanbul Zeytin Ağacı Derneği

Small Projects İstanbul (Zeytin Ağacı Derneği) 2015’ten beri İstanbul, Fatih’te faaliyet gösteren, topluluk temelli bir sivil toplum kuruluşudur. Misyonumuz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan olaylar doğrultusunda yerlerinden edilmiş mülteci topluluğun yaşamlarını İstanbul’da ve ötesinde yeniden inşası için birlikte çalışmaktır.

TÇYÖV

Vakfımız; suça sürüklenerek çocuk adalet sistemine giren çocukların, sistem içerisindeki tüm aşamalarında destek vererek topluma kazandırılmaları amacıyla kurulmuştur. Vakıf merkezi İstanbul/Kadıköy’dedir. Mart 1995 Ankara ve Eylül 1996 İzmir’de kurulan Vakıf şubeleri aracılığıyla ile çalışmalar sürdürülmektedir.

TOFD

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarında çalışmalar yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsüne getirilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma bağımsız bireyler olarak kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Yeryüzü Doktorları

MİSYONUMUZ
Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak.
VİZYONUMUZ
Sağlık yardımında öncü ve yetkin STK.

YUKADER

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) olarak 2018 yılının mayıs ayında üniversite mezunu gençlerden oluşan yedi kişilik karma bir ekiple Hakkari/Yüksekova’da kuruldu. Yüksekova’da kurulan ilk kadın derneğidir.

Yayınlar

“GÖNÜLLÜ YÖNETİŞİMİ REHBERİ” ve “HASSAS GRUPLARLA ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLER İÇİN EL REHBERİ” dijital ve basılı olarak yayımlandı.

Duyurular/Haberler

GÖNYE Projesine dair haberlere ve genel içeriklere
buradan ulaşabilirsiniz.

“Bu web sitesi, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”

(“This website was created and maintained with the financial support of the European Union.Its contents are the sole responsibility of Tohum Autism Early Diagnosis and Education Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union”)